Tack för förtroendet!

Jag fick 5 515 röster och är jätte tacksam för understödet. SFP i Helsingfors fick 4 509 röster fler än i riksdagsvalet 2011. Tack till alla medkandidater för ett utomordentligt bra jobb!

Nu tar jag mig an att försvara och driva de värderingar som jag representerar och som SFP är känt för - tolerans, öppenhet, jämställdhet och liberala värderingar.

TACK!

Min agenda

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA har alltid varit en röd tråd i min karriär – som riksdagsledamot, omsorgsminister, diplomat och särskild representant vid OSSE. Efter fem år som minoritetsombudsman siktar jag nu på att bli invald i riksdagen. Jag kandiderar i riksdagsvalet för att jag tror och vet att politiken är det centrala verktyget för att förändra samhället. Att tro på politiken är att tro på demokratin.

I MITT FINLAND lämnas ingen vind för våg. Varje barn är värdefullt, varje människa viktig. Vårt välfärdssamhälle är byggt på de framgångar vi nått i frågor som gäller jämlikhet och likabehandling. De finländska barnen måste kunna lita på att vi vuxna ger dem en god framtid. Jag tror på en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras och där var och en får själv välja sin egen identitet. Skyddet av minoriteter avspeglar hur vi respekterar människovärdet.

 

 

Valtidning

Min valtidning finns som digiversion. Den utkom den 11.4 som bilaga i HBL och distribuerades till alla prenumeranter i Helsingfors.

Länk:   http://online.fliphtml5.com/pbis/nool/

Eva har fått flera utmärkelser under sin karriär. 2011 belönades hon av USA:s utrikesminister Hillary Clinton för sitt arbete mot människohandel både i Finland och globalt (TIP Hero). Under sin tid i OSSE fick hon av Frankrikes president utmärkelsen Chevalier de legion d'honneur. Eva har också fått Fredrika Runeberg-priset, Krigsveteranernas förtjänsttecken, Folktingets förtjänsttecken i silver och Riddartecknet av Finlands Lejons orden. Hon har också fått utmärkelsen Vuoden virkanainen och blivit utsedd till årets feminist på Åland.

 

 

Jag är tillbaka

JAG ÄR TILLBAKA i politikens värld efter en paus på några år. Jag kandiderar i riksdagsvalet för att jag tror och vet att politiken är det centrala verktyget för att förändra samhället. En politiker måste vara modig och stå för det man tror på, för att få en bättre värld för oss alla. Läs mera »
Eva Biaudet 2015